Beeldenatelier Wildschutserve

Bert Denneman

Stapelerweg 29

7957 NA de Stapel

Sinds eind jaren ’80 ben ik actief in de beeldende kunst. Na enkele jaren met verschillende disciplines te hebben geëxperimenteerd volgde ik begin jaren 90 gedurende anderhalf jaar keramieklessen bij de Utrechtse beeldhouwer/keramist Hans Kaptein. Het hakken in steen werd mij onderwezen door de Zimbabwaan LasarusGwasha. In de loop van de tijd ben ik ook in brons gaan werken, momenteel mijn belangrijkste bezigheid. Brons is een verleidelijk materiaal dat relatief veel vrijheidsgraden biedt als het gaat om ranke vormen, soepele lijnen en het weergeven van dynamiek. Ik werk vooral figuratief, waarbij aan de natuur ontleende onderwerpen de hoofdrol spelen. Vogels, zaden, sporen en vruchtbeginsels en sinds enige tijd ook zoogdieren vormen mijn bronnen van inspiratie.
lassen beeldVanaf 2000 organiseer ik regelmatig exposities en sinds 2003 voer ik een halftime beroepspraktijk. Eind 2007 verhuisde ik van de Betuwe naar het mooie Reestdal in Zuidwest- Drenthe. De verhuizing naar ‘Wildschutserve’in het buurtschap De Stapel zorgde voor enkele jaren onderbreking in mijn beeldende werk: er moest eerst zwaar gerenoveerd en verbouwd worden om deze prachtige stek bewoonbaar en bruikbaar te maken. Medio 2011 was de verbouwing van ‘Wildschutserve’ zover gereed dat ik daar mijn ateliers in gebruik kon nemen en zomer 2012 openden wij onze permanente expositieruimte. Vanaf die zomer organiseer ik in ‘Beeldenatelier Wildschutserve’ enkele tentoonstellingen per jaar, waarbij ook altijd gastexposanten worden uitgenodigd. Meer informatie vind je op www.wildschutserve.nl.
Vanaf voorjaar 2013 organiseer ik samen met enkele bevriende kunstenaars een atelierroute hier in het mooie Reestdal: Ateliers in Bedrijf! Voor meer informatie over deze jaarlijks terugkerende activiteit zie: www.ateliersinbedrijf.nl.

Opdrachten

patinerenNaast vrij werk doe ik regelmatig opdrachten voor particulieren en bedrijven. Voorbeelden hiervan zijn het gestileerde beeldje van een jagende velduil (Jagende Uil I), ontworpen en gemaakt ten behoeve van de Allianz Kunstcollectie 2003 – 2004.
Van 2004 tot en met 2008 verzorgde ik ook de 'Business Intelligence Award', een jaarlijkse prijs uitgeloofd door een consortium van IT-bedrijven, onder wie Passionned en Baak. Nog steeds is de BI-award gebaseerd op mijn ontwerp.
Het beeld 'Voorjaar' werd in 2005 verheven tot 'Nationale Gruttoprijs', een initiatief van de coalitie 'Nederland-Gruttoland', bestaande uit Landschapsbeheer Nederland, Vogelbescherming Nederland en Natuurlijk Platteland Nederland. In 2011 werd het beeld door Vogelbescherming Nederland opnieuw bestemd als 'Bronzen Grutto', de nationale prijs voor de meest geslaagde inzet van agrarische natuurverenigingen bij het beschermen van de vogels van ons cultuurlandschap.
De afgelopen jaren leverde ik verder werk in opdracht aan onder meer: Landschap NoordHolland, Castricum; Vogelbescherming Nederland, Zeist; Sterngroep NV., Amsterdam; Verbeeten Instituut, Tilburg; Vereniging Natuurmonumenten, Rotterdam; gezamenlijke Zeeuwse natuurorganisaties, Middelburg; Gemeente Rotterdam, Gemeente De Wolden en tal van particulieren.

Exposities

In het algemeen verkoop ik mijn werk direct vanuit mijn beeldenatelier Wildschutserve; bij tijd en wijle exposeer ik bij andere galeries, verder laat ik mijn werk regelmatig zien op kunstmanifestaties. Voor een actuele agenda kijk hier.

Bert Denneman
Beeldenatelier Wildschutserve
Stapelerweg 29
7957 NA De Stapel (de Wijk)
06 - 11 20 10 84
www.wildschutserve.nl
www.ateliersinbedrijf.nl